"Hospicjum to też Życie"

Punkt informacyjny
telefon: 29 769 33 50
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 12.00

Praca w domu chorego
od poniedziałku do piątku
od godziny 7.30 do 20.00Caritas Diecezji Łomżyńskiej

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem "Hospicjum w Ostrolece"


tel./fax. 029 769 33 50
Warto przeczytać

Życiodajność23 wrzesień 2008
Kiedy dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży, byłam przerażona. Rok wcześniej skończyłam brać chemię, a przede mną była ciężka operacja.
Pani Renata z Warszawy walczyła z chorobą nowotworową od kilku lat. Jej dwuletnia córeczka często bywała tylko z ojcem lub dziadkami, kiedy Renata trafiała na kolejną chemię.


Umierać po ludzku05 wrzesień 2008
Chcemy z Wami rozmawiać o śmierci - o tym, jak przełamać swój strach, jak się pożegnać, gdzie szukać pomocy. Przywracamy śmierć do życia. Chcemy żeby ludzie umierali godnie wśród troskliwej opieki i najbliższych. Żeby ostatnie chwile nie były rozpaczliwą walką lekarzy o przedłużenie życia, które nieuchronnie gaśnie, ale czasem spokoju, ciszy, intymności, bycia razem.


Umieranie Jana Pawła II10 paĽdziernik 2007
Umieranie Jana Pawła II prowokuje do stawiania najważniejszych pytań. Z Tomaszem Danglem, lekarzem-specjalistą anestezjologii i medycyny paliatywnej, rozmawia Anna Mateja

ANNA MATEJA: – Włoska anestezjolog dr Lina Pavanelli ogłosiła w „La Repubblice", że przyczyną śmierci Jana Pawła II było prawdopodobnie osłabienie spowodowane niedożywieniem, a spóźnione o kilka tygodni założenie sondy pokarmowej było de facto dokonaniem eutanazji na Papieżu.


Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do austriackich wolontariuszy i pracowników instytucji charytatywnych w czasie spotkania w Wiedniu 9 września 2007 r.


Boże, dlaczego?!07 listopad 2006
O śmierci, żałobie i pretensjach do Pana Boga z ks. Piotrem Krakowiakiem SAC, krajowym duszpasterzem hospicjów, rozmawia Joanna Jureczko-Wilk


Wprowadzenie - Kierownik Hospicjum Caritas w Ostrołęce mgr Jadwigi Dudek do konferencji naukowej, która została zorganizowana, w dniu 7 października 2006r. w Ostrołęckim Centrum Kultury, w ramach III Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno – Społecznej "Hospicjum to też Życie ".

Idea opieki nad obłożnie chorymi i umierającymi powstała niemal u zarania ludzkości. We wszystkich starożytnych społeczeństwach istniały pewne formy opieki i udzielania pomocy osobom chorym i umierającym. Dopiero jednak chrześcijaństwo, które wydało doktrynę miłosierdzia opartą na wszechogarniającej miłości bliźniego nadało tej opiece charakter instytucjonalny.

mgr Jadwiga DudekAgnieszka Kania:
Jak przeżyć pierwsze dni po stracie najbliższej osoby? Jak poradzić sobie z wszechogarniającym smutkiem?
Czego na pewno nie należy robić? Jak nie należy postępować?
Na ile uczestnictwo w grupach wsparcia pomaga wrócić do życia?
Jak najbliższe otoczenie może nam pomóc w przeżywaniu żałoby po stracie najbliższej osoby?
Czy ludzie szybciej poradzą sobie ze smutkiem, jeśli pomożemy im zapomnieć?
Jaka jest funkcja łez w przeżywaniu żałoby? Czy można powiedzieć, że poprzez łzy stopniowo odchodzimy od bólu, wyrzucając go z siebie, oczyszczając się?
Kiedy przestanie „boleć”?


Nieraz tylko myśląc o sakramencie Namaszczenia Chorych otwieraliśmy w swojej wyobraźni kolekcję najbardziej tragicznych obrazów, związanych bezpośrednio ze śmiercią, ciężkim cierpieniem i chorobą, dramatycznym odejściem z tej ziemi. Dopiero osobiste świadectwo Jana Pawła II otworzyło nasze wnętrze na rzeczywistość obecnego Zbawiciela, który zwłaszcza w chwili śmierci powraca, aby nas wprowadzić do domu Ojca. W ostatnim tygodniu życia Ojciec święty dwukrotnie przyjął ten sakrament, aby spocząć w ramionach Ojca.

ks. Wiesław WenzCzym zajmuje się hospicjum domowe?
Hospicjum Caritas zajmuje się zapewnieniem choremu troskliwej i specjalistycznej opieki. Hospicjum jest powołane do sprawowania wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i społecznej nad chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz dla opieki nad ich rodzinami.
Naszym celem jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby poprzez leczenie objawowe(podawanie leków), pielęgnację(wszystkie zabiegi pielęgnacyjne) oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaka przechodzą(opieka psychologa).

ta ...

© copyright 2006
Ostrołęka
www.luba.int.pl


strona główna | caritas diecezji łomżyńskiej | diecezja łomżyńska | kontakt