"Hospicjum to też Życie"

Punkt informacyjny
telefon: 29 769 33 50
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 12.00

Praca w domu chorego
od poniedziałku do piątku
od godziny 7.30 do 20.00Caritas Diecezji Łomżyńskiej

25 8757 0001 0001 6766 2000 0010

z dopiskiem "Hospicjum w Ostrolece"


tel./fax. 029 769 33 50
Historia powstania
W związku z tym, iż Hospicjum Domowe z Przasnysza obejmowało opieką chorych z Ostrołęki (a to jest 56 km), powstała koncepcja zorganizowania takiej placówki w Ostrołęce. Prace remontowe zmierzające do adaptacji pomieszczeń plebanii przy parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce na potrzeby Hospicjum trwały od maja do lipca 2003 r.

Następnie placówka uzyskała wpis do rejestru NZOZ i podpisany został kontrakt z NFZ w zakresie domowej opieki paliatywnej i długoterminowej opieki pielęgnarskiej.

Od 1 stycznia 2004 r. zaczęło pracę pierwsze Hospicjum Domowe prowadzone przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w którym zatrudniono: lekarzy, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, kapelana.

Nieoceniony wkład w powstanie tej placówki wniósł Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej ks. dr Jerzy Zając, który ukazywał istotę hospicjum, dzielił się swymi doświadczeniami oraz przekazał wiele sprzętu w tym koncentrator tlenu oraz samochód osobowy. Od początku istnienia tej placówki osobą odpowiedzialną za zorganizowanie zespołu ludzi i pracy hospicjum jest Pani kierownik mgr Jadwiga Dudek.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia hospicjum dokonał dnia 13 stycznia 2004 r. J. E. ks. Bp Stanisław Stefanek.


© copyright 2006
Ostrołęka
www.luba.int.pl


strona główna | caritas diecezji łomżyńskiej | diecezja łomżyńska | kontakt